• Olympijské rekordy v anglickej olympiáde

   • 26.11.2018 09:13
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie, ktoré sa uskutočňuje každé štyri roky. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje jedenásťročné pokračovanie. 20 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2018.
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie, ktoré sa uskutočňuje každé štyri roky. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje jedenásťročné pokračovanie. 20 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2018. Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach. Medzi tieto patrili posluch s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme hrania rolí, obrázkového príbehu či diskusie.

     

    V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v dvoch kategóriách a tu je výsledková listina

    OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     

    v kategórii 2A

    1.miesto                                Eliška Gabriela Mikušová (1.B)

    2.miesto                                Roman Senko (2.C)

    3.miesto                                Jozef Naništa (1.B)

     

    v kategórii 2B

    1.miesto                                Michal Cibák (4.C)

    2.miesto                                Michal Tomko (3.A)

    3.miesto                                Michal Rybín (4.AB)

    Víťazi školského kola v olympiáde z anglického jazyka Eliška Gabriela Mikušová a Michal Cibák postupujú  do obvodného kola olympiády, ktoré sa bude konať 17.1.2019.

    V školskom kole sme odmenili všetkých účastníkov sladkou odmenou a perom a prví traja súťažiaci dostali odmenu vo forme školských potrieb.

    PK CUJ

   • Naspäť na zoznam článkov
Utorok 16. 8. 2022