• Aktívny mládežník

   • 14.12.2018 12:31
   • Martina Trnková, ocenená župankou  Žilinského samosprávneho kraja  Erikou Jurinovou za Aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v kategórii aktívny mládežník.

   • Martina Trnková, ako predsedníčka Žiackej školskej rady vždy aktívne pristupovala k riešeniu problémov v škole. Martina svojou charizmou vie osloviť  rovesníkov a zároveň problémy svojich spolužiakov predniesť pred vedením školy. Svojou činnosťou v ŽŠR šírila dobré meno školy na verejnosti, a spolu s tímom sa jej podarilo vytvoriť aktívnu Žiacku školskú radu, ktorá háji záujmy žiakov našej školy. Vždy bola prvou, ktorá sa zapojila do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií na našej škole.

    Martina gratulujeme !!!

   • Naspäť na zoznam článkov
Pondelok 15. 8. 2022