• Exkurzia Auschwitz-Birkenau

   • 12.04.2019 07:43
   • 2.4.2019 sa žiaci našej školy ( výber žiakov z 1.B,1.C,2.C,3.C,5.A a 2.Adnš) zúčastnili poznávacieho zájazdu na pamätné miesto 2. svetovej vojny - koncentračného tábora v Oswiencime. Táto exkurzia by mala byť prínosom pre žiakov v ich osobnom živote pri ochrane a podpore rozvoja ľudských práv a slobôd, na elimináciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.
   • 2.4.2019 sa žiaci našej školy ( výber žiakov z 1.B,1.C,2.C,3.C,5.A a 2.Adnš) spolu s vyučujúcimi predmetov DEJ a OBN zúčastnili poznávacieho zájazdu na pamätné miesto 2. svetovej vojny - koncentračného tábora v Oswiencime. Táto exkurzia by mala byť prínosom pre žiakov v ich osobnom živote pri ochrane a podpore rozvoja ľudských práv a slobôd, na elimináciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.

    V múzeu sme mali možnosť spoznať históriu tábora, život v tábore so všetkými strasťami ktorými väzni prešli, ocitli sme sa vo väzení a taktiež v komore a krematóriu. Mali sme možnosť navštíviť aj nový multimediálny blok kde sme boli vtiahnutí do života židov pred, počas a po vojne.

    Veríme, že návšteva tohto miesta podnietila žikov k premýšľaniu nad tým ako ďaleko môže nenávisť voči rase, náboženstvu, presvedčeniu a pod. zájsť.  

     

       

   • Naspäť na zoznam článkov
Utorok 16. 8. 2022