• UPOZORNENIE

   • 03.08.2021 13:32
   • Vážení rodičia žiakov ZŠ, ak uhradíte, alebo ste uhradili stravné po 25. v mesiaci, prosíme Vás, aby ste si vo vlastnom záujme overili u vedúcej ŠJ, či má Vaše dieťa objednané obedy. Vedúca ŠJ ich môže po Vašom telefonáte doobjednať. 
   • Ak viete vopred, že Vaše dieťa nebude chodiť v určité dni na obedy (napr. v pondelok má krúžok) dajú sa tieto dni zablokovať a systém mu ani v nasledujúcich mesiacoch obedy na pondelok neobjedná a Vy ich nemusíte odhlasovať.

    Ak máte dieťa vo vyšších ročníkoch ZŠ 5. – 9. ročník a má peniaze na svojom konte, systém mu objedná obedy do výšky konta. Preto Vás žiadame, aby ste v prípade, že dieťa nebude chodiť pravidelne na obedy zo stravy odhlásili alebo dieťa na túto skutočnosť upozornili.

    V prípade nejasností prosím kontaktujte vedúcu ŠJ t. č. 044/55 23 053, 044/55 22 972 sledujte informácie na stránke www.halm.sk sekcia JEDÁLEŇ a na nástenke pred vstupom do školskej jedálne.

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022