• Bačova cesta

   • 29.10.2019 12:05
   • Bača a valasi ako symbol ľudskosti, múdrosti, autority, zdravia a čestnosti boli hlavnou myšlienkou Jesennej cesty zdravia   17.10. 2019 . V tento deň sa na piatich stanovištiach bačovej cesty  uskutočnilo otvorené vyučovanie .

   • Spevom a ukážkou ukončenia salašníckej sezóny na učebni č. 18  sme spoznali históriu salašníctva na Liptove, regionálne špeciality z bryndze. Na učebni č. 13 sme mali  možnosť ochutnať jesenné zdravé  nápoje,  na učebni stolovania syrové fondy, na učebni technológie odmenou za správne odpovede surovín a pomôcok v anglickom jazyku  boli tekvicové lievance. Záver Bačovej cesty tvorilo zážitkové  vyučovanie formou  ukážok na učebni č. 27: Život na salaši, Bryndza biele zlato, ktoré chutí a lieči. V spolupráci  s predmetovou komisiou informatiky bol vydaný ilustrovaný receptárik, s názvom Bryndza na jesennom tanieri. V mene  predmetovej komisie spoločného stravovania ďakujem  vedeniu školy za umožnenie netradičného vyučovania na našej škole, sponzorovi Farma Východná, žiakom, ktorí sa podieľali na tomto dni a hlavne učiteľom, majstrom odbornej výchovy za kreativitu, premyslenú koncepciu a úspešný deň.

     

     

                                        

     

                                                                                             

    Ing. Feriancová Michaela

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022