• Olympijské rekordy v online anglickej olympiáde

   • 29.11.2021 11:16
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje 14 pokračovanie a druhú online premiéru. 21 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 26.11.2021.
   • Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach. Medzi tieto patrili posluch s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme hrania rolí a obrázkového príbehu.
    V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v dvoch kategóriách a tu je výsledková listina
    OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

    v kategórii 2A

    1.miesto Lucia Jurčová (2.A)
    2.miesto Šimon Roman (2.A)
    3.miesto Katarína Tereštíková (2.C)

    v kategórii 2B

    1.miesto Samuel Murza (5.A)
    2.miesto Jozef Naništa (4.B)
    3.miesto Vladimír Belopotocký (3.G)

      

    Víťazi školského kola v olympiáde z anglického jazyka Lucia Jurčová a Samuel Murza postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa bude konať online 13.1.2021.
     

      

    V školskom kole sme odmenili všetkých účastníkov sladkou odmenou a prví traja súťažiaci dostali odmenu vo forme školských potrieb.


    PK CUJ

   • Naspäť na zoznam článkov
Piatok 1. 7. 2022