• Rozbehni sa! Academy

   • 31.01.2022 08:01
   • Žiačky III.C triedy študijného odboru Pracovník marketingu  Katarína Borošová a Natália Uramová sa zapojili do  polročného   podnikateľského vzdelávania  Rozbehni sa! Academy. Po absolvovaní  podnikateľskej prípravky mali za úlohu vymyslieť podnikateľský nápad.

   • Spomedzi 160 podaných nápadov sa ich nápad dostal medzi 25 vybraných a tým  postúpili do ďalších častí akadémie do  Rozbiehatora I a Rozbiehatora II. Tu  sa naučili vypracovať biznis model nápadu, realizovať prieskum konkurencie, vytvoriť prezentačný materiál pre zákazníkov, vyčísliť náklady a určiť cenotvorbu, zhotoviť prototyp nápadu a vytvoriť podklady pre testovaciu kampaň.

    Nápad dostal meno Coffemodo a jedná sa o ekologický lapač zápachu a vlhkosti do športovej a bežnej obuvi, kde sa využíva kávová usadenina vložená do rozložiteľných vrecúšok.  Prototyp nápadu „ Coffemodo“ a testovací web sú hotové a dievčatá čaká posledná fáza a to testovacia kampaň do ktorej im želáme veľa úspechov a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

   • Naspäť na zoznam článkov