• Prievan 1/2015
    • Prievan 1/2015

    • 06.01.2017 19:10
    • V novom Prievane veľa článkov, ako napríklad: ÚSPEŠNÁ ÚČASŤ NA VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM A JUVYRE, GLUTAMAN – TEN POSTRACH, PORUCHY SPRÁVANIA A POCHOPENIE, ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA, FAŠIANGY, TURÍCE..., ale aj čo-to o súťažiach, vlastná tvorba našich žiakov a iné...
     STIAHNUŤ
    • viac
    • Prievan 1/2014
    • Prievan 1/2014

    • 06.01.2017 18:50
    • Stiahnite si nové číslo Prievanu, ktoré vyšlo pod vedením novej šéfredaktorky Natálie Trnkovej, kde sa v príhovore pani riaditeľky dočítate o plánovanom zavedení nových prvkov imidžu do štandardov školy, týkajúcich sa správania a oblečenia žiakov, o úspechoch našich žiakov v cvičnej firme, v rôznych gastronomických, športových súťažiach, v SOČ-ke, v olympiáde a o ďalších zaujímavostiach zo života na našej škole.
     STIAHNUŤ
    • viac
    • Prievan 2/2013
    • Prievan 2/2013

    • 06.01.2017 18:47
    • Na záver roka sa v Prievane dočítate o úspechoch žiakov odboru pracovník marketingu na medzinárodných súťažiach v Prahe, Ostrave a Českých Budějoviciach, o olympiáde v ruskom jazyku a súťaži Štúrov Zvolen, o cestovateľských snoch pani zástupkyne Oravcovej a o úspechoch na poli gastronomickom a vinárskom.
     STIAHNUŤ
    • viac
    • Prievan 1/2013
    • Prievan 1/2013

    • 06.01.2017 18:44
    • V novom Prievane sa okrem iného dočítate, že škola otvorila Centrum odborného vzdelávania pre služby a gastronómiu, ako sa darilo našim barmanom, ako chutili tacos americkej starej mamy, že cvičná firma sa stala absolútnym víťazom a cestovateľský sen pani riaditeľky je Kanada.
     STIAHNUŤ
    • viac
    • Prievan 3/2012
    • Prievan 3/2012

    • 06.01.2017 18:40
    • V Prievane:  ŠKOLA V NOVOM, SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, ZÁLOŽKA DO KNIHY, SPOZNÁVALI SME VIEDEŇ, SVETOVÝ DEŇ TURIZMU, HALLOWEEN, IMATRIKULÁCIA, IUVENTA
     STIAHNUŤ
      
    • viac
Piatok 1. 7. 2022