• Barmanský kurz pre začiatočníkov
    • Barmanský kurz pre začiatočníkov

    • 06.01.2018 11:10
    • V dňoch od 9.05.do 16.05.2016 prebiehal na našej škole v rámci COV-základný barmanský kurz. Žiaci v hojnom počte prejavili záujem a svoj voľný čas zasvätili barmanskému umeniu.
    • viac
  Sobota 22. 2. 2020