• Kritéria prijímacieho procesu

     • 24. 2. 2021
     • Vážení rodičia, milí žiaci,  

      zverejnili sme kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2021/2022

      Všetky informácie nájdte TU, alebo v sekcii Pre uchádzačov - Denné štúdium.

      Prihlášky prijímame elektronicky cez EduPage, prípadne poštou.

     • Digitálne nástroje a ALF

     • 18. 2. 2021
     • Dvojdňové aktualizačné vzdelávanie pre kolegov od kolegov Petra Pirončiaka, Michala Starigazdu a Vladimíra Slahučku. Dobre bolo, Dobrí boli. Boli sme dobrí. Ďakujeme kolegovia.

      Na školení Digitálne nástroje sme sa okrem iného bližšie pozreli

      • ako funguje klávesa WIN
      • ako čo najviac využiť cloud OneDrive
      • ako efektívne používať bielu tabuľu
      • ako na Teams a nové interaktivity
      • na vychytávky v novom PowerPointe a OneNote
      • na externé aplikácie od Forms po Nearpad a zahrali si Japardy

      Na školení ALF sme sa naučili tvoriť interaktívne testy a vytvárať školskú databázu testov.

    • Valentínske prianie pre našich pedagógov
     • Valentínske prianie pre našich pedagógov

     • 15. 2. 2021
     • Valentín, nie je len čas stravený s niekým koho si vážime a chceme ho obdarovať láskavým darčekom. Je to predovšetkým veľká vďaka človeku, ktorý pre nás niečo znamená po celý rok. A preto myslíme aj v týchto chvíľach na tých najdôležitejších, ctených našich pedagógov, ktorí sa usilovne snažia previesť nás touto ťažkou dobou a zabezpečujú nám dištančné vyučovanie, ktorým nám odovzdávajú svoje vedomosti.
       
     • SOČka online

     • 4. 2. 2021
     • 👉3. februára 2021 sme usporiadali 43. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Z triednych kôl postúpili 4 práce, ktoré autori prezentovali pred odbornou komisiou.

      👉Tento ročník pre aktuálne epidemiologické opatrenia sa konal online prostredníctvom Teams konferencie. Všetkým účastníkom ďakujeme a prajeme do ďalších aktivít tvorivého elánu.

      Práce v školskom kole:

      • Začiatok príbehu kávovinového zrna
      • Školský bufet priateľskejší k žiakom
      • Grafický dizajn v programoch
      • Emócie v tanci
     • Integrovaný regionálny operačný program

     • 3. 2. 2021
     • V tomto roku končíme práce  na projekte Európskej únie: Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii L.Mikuláš, v rámci ktorého vylepšujeme a modernizujeme podmienky pre praktické vyučovanie. Tešíme sa na novú školskú reštauráciu Mladosť, cukráreň ako aj  na moderné technológie v odborných učebniach školy.

  Utorok 5. 7. 2022