• Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • 10. 12. 2021
     • Súťažili sme v  nemčine. 20 najlepších žiakov školy, ktorých vybrali vyučujúci nemčiny, si zmeralo sily v nemeckom jazyku. 26.11.2021 sme po viacerých rokoch pauzy obnovili olympiádu v nemeckom jazyku. V kategórii 2A súťažili prváci a druháci, v kategórii 2B vyššie ročníky. Školské kolo prebehlo online formou vo forme testu, ktorý pripravila IUVENTA  pre všetky školy.Súťažiaci sa museli popasovať s počúvaním s porozumením, s úlohami na čítanie s porozumením a na gramatiku.
       
  Utorok 5. 7. 2022