• Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie
     • Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie

     • 15. 4. 2021
     • Aj v tejto dobe myslí na svojich členov Slovenská barmanská asociácia. Vďaka svojim sponzorom podporila odborné školy, ktoré sú jej členmi, balíkom barmanských pomôcok.  Touto cestou sa im chceme poďakovať a ubezpečiť ich o efektívnom využití pomôcok vo vzdelávacom procese našich žiakov.

    • Navštívila nás naša Peťa.
     • Navštívila nás naša Peťa.

     • 1. 4. 2021
     • Petra Vlhová, svetová lyžiarka, ktorá v sezóne 20/21 slávi obrovský úspech a stala so držiteľkou veľkého krištáľového glóbusu, prijala pozvanie na svoju strednú školu. A prišla aj s glóbusom.

      Príjemné a neformálne stretnutie s našou absolventkou, ktorá úspešne maturovala v odbore pracovník marketingu v roku 2017. Už počas jej študentských čias brala lyžiarske svahy útokom. Dnes patrí medzi naj svetovú špičku vo svojej disciplíne. A my sme na ňu hrdí. Zaspomínali sme na časy, keď Petra zápasila nielen s bránkami v obrovskom slalome, ale aj s ekonomikou, matematikou a školskými povinnosťami. Mali sme možnosť dotknúť sa prestížnej ceny a Petra rozdala dobrú náladu a podpis karty. Žiacka školská rada, v zastúpení žiakov školy, Petre odovzdala sladký darček. 

      Petra, prajeme ti úspechy ako v športe, tak aj v živote. 👍❤

    • ŠIŠKA kráľovná fašiangov
     • ŠIŠKA kráľovná fašiangov

     • 9. 3. 2021
     • Na Hotelovej akadémii si aj v dnešnej dobe ctíme tradície. Pripomenuli sme si ich súťažným zadaním, pripraviť v domácich podmienkach sladkú dobrotu „fánky - šišky“,  pripravované na Liptove v čase fašiangov.

     • Kritéria prijímacieho procesu

     • 24. 2. 2021
     • Vážení rodičia, milí žiaci,  

      zverejnili sme kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2021/2022

      Všetky informácie nájdte TU, alebo v sekcii Pre uchádzačov - Denné štúdium.

      Prihlášky prijímame elektronicky cez EduPage, prípadne poštou.

     • Online Slávnostná imatrikulácia pre žiakov prvých ročníkov

     • 4. 3. 2021
     • Aj keď zlá pandemická situácia nám nedovolovala pripraviť Imatrikulácie v reálnom čase, Žiacka školská rada spolu s vedením Hotelovej akadémie pripravila pre žiakov prvých ročníkov online imatrikulácie, a tak ich oficiálne prijala medzi seba.
     • Digitálne nástroje a ALF

     • 18. 2. 2021
     • Dvojdňové aktualizačné vzdelávanie pre kolegov od kolegov Petra Pirončiaka, Michala Starigazdu a Vladimíra Slahučku. Dobre bolo, Dobrí boli. Boli sme dobrí. Ďakujeme kolegovia.

      Na školení Digitálne nástroje sme sa okrem iného bližšie pozreli

      • ako funguje klávesa WIN
      • ako čo najviac využiť cloud OneDrive
      • ako efektívne používať bielu tabuľu
      • ako na Teams a nové interaktivity
      • na vychytávky v novom PowerPointe a OneNote
      • na externé aplikácie od Forms po Nearpad a zahrali si Japardy

      Na školení ALF sme sa naučili tvoriť interaktívne testy a vytvárať školskú databázu testov.

    • Valentínske prianie pre našich pedagógov
     • Valentínske prianie pre našich pedagógov

     • 15. 2. 2021
     • Valentín, nie je len čas stravený s niekým koho si vážime a chceme ho obdarovať láskavým darčekom. Je to predovšetkým veľká vďaka človeku, ktorý pre nás niečo znamená po celý rok. A preto myslíme aj v týchto chvíľach na tých najdôležitejších, ctených našich pedagógov, ktorí sa usilovne snažia previesť nás touto ťažkou dobou a zabezpečujú nám dištančné vyučovanie, ktorým nám odovzdávajú svoje vedomosti.
       
     • SOČka online

     • 4. 2. 2021
     • 👉3. februára 2021 sme usporiadali 43. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Z triednych kôl postúpili 4 práce, ktoré autori prezentovali pred odbornou komisiou.

      👉Tento ročník pre aktuálne epidemiologické opatrenia sa konal online prostredníctvom Teams konferencie. Všetkým účastníkom ďakujeme a prajeme do ďalších aktivít tvorivého elánu.

      Práce v školskom kole:

      • Začiatok príbehu kávovinového zrna
      • Školský bufet priateľskejší k žiakom
      • Grafický dizajn v programoch
      • Emócie v tanci
     • Integrovaný regionálny operačný program

     • 3. 2. 2021
     • V tomto roku končíme práce  na projekte Európskej únie: Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii L.Mikuláš, v rámci ktorého vylepšujeme a modernizujeme podmienky pre praktické vyučovanie. Tešíme sa na novú školskú reštauráciu Mladosť, cukráreň ako aj  na moderné technológie v odborných učebniach školy.

    • Okresné kolo online anglickej olympiády
     • Okresné kolo online anglickej olympiády

     • 31. 1. 2021
     • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších. Naši dvaja najlepší angličtinári sa 13.1.2021 zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré malo svoju prvú online premiéru.
    • Big Live Class
     • Big Live Class

     • 31. 1. 2021
     • Covid karanténa? Nevadí, stretli sme sa online. Komunikácia v angličtine - of course!
      Žiaci 4.C triedy a viac ako 150 študentov z celého sveta si užili spoločné učenie cez platformu BIG LIVE CLASSES, ktoré organizuje vydavateľstvo Pearson a BBC.
     • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

     • 15. 11. 2020
     • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši je od 1.9.2020 zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. V škole pôsobia dve pedagogické asistentky, ktorých náplňou je pomáhať žiakom pri prekonávaní jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, či bariér vznikajúcich zdravotným znevýhodnením žiaka.

      Pedagogické asistentky úzko spolupracujú s pedagógmi s cieľom zabezpečiť plynulý priebeh vyučovacieho procesu. Pomáhajú pedagógom pri príprave učebných a študijných materiálov pre žiakov a pri úprave týchto materiálov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáhajú pri tvorbe a používaní kompenzačných pomôcok.​​​​​​​

    • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021
     • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021

     • 6. 10. 2020
     • Záujmy mládeže v žiackych školských radách sú pre Radu mládeže Žilinského (RMŽK) kraja dôležité. Ich napĺňanie cez neformálne vzdelávanie je pre RMŽK jednou z ciest. Školenia sa zúčastnili Kristína Prievalská III.B a Tomáš Golešényi IV.C
    • Najoriginálnejší plod Liptova
     • Najoriginálnejší plod Liptova

     • 21. 9. 2020
     • Predmetová komisia spoločného stravovania organizuje v dňoch 28.9.-  10. 10. 2020 celoškolskú súťaž  pre všetkých žiakov a zamestnancov školy  "Najoriginálnejší plod Liptova".
    • OPATRENIA ŠKOLY – PREVENCIA NÁKAZY COVID-19 ŽIACI
     • OPATRENIA ŠKOLY – PREVENCIA NÁKAZY COVID-19 ŽIACI

     • 25. 8. 2020
     • Prosím venujte pozornosť nariadeným opatreniam ministertva zdravotníctva a ministerstva školstva pre žiakov pri nástupe do škôl. 

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      2. Pri prvom vstupe do školy žiak resp. zákonný zástupca žiaka predloží tr. učiteľovi  ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK (viď príloha)o tom, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia a nemá karanténne opatrenie.

      3. Počas škol. roka ak nebude žiak viac ako 3 dni v škole, predloží PREHLÁSENIE ( viď príloha) o tom, že neprejavuje príznaky ochorenia a nemá karanténne opatrenie.

      4. V prípade ak rodič má podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID – bezodkladne o tom informuje tr. učiteľa a syn/dcéra ostane  v domácom ošetrení.

      5. RANNÝ FILTER  - kontrola teploty všetkým žiakom pri vstupe do budovy školy.

      6. Žiaci – NOSIA RÚŠKO v priestoroch školy aj v triedach. Každý žiak má 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky; dodržiavajú hygienické pravidlá pri kýchaní a kašľaní , umývanie rúk , primerané odstupy.

      7. Časté a intenzívne vetranie hlavne v triedach.

      Platnosť: do odvolania
      Ing.Katarína Uličná, riaditeľka  školy

     • ONLINE VEĽTRH

     • 11. 6. 2020
     • Dňa 11.06.2020 žiačky III.C študijného odboru Pracovník marketingu, Miriam Šimičáková a Vanessa Kováčiková reprezentovali cvičnú firmu Bikefamily, s. r. o.  netradične - online formou. Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka organizovali súťaž Česko-slovenský veľtrh živých prezentácií cvičných firiem - online formou. Súťažilo sa o najlepšiu prezentáciu firmy a o najlepší elektronický leták firmy. 

      V konkurencii cvičných firiem od Chebu -po Liptovský Mikuláš naša cvičná firma získala prvé miesto za živú online prezentáciu a druhé miesto za elektronický leták.  Víťazstvo nás teší  o to viac, že členmi hodnotiacej komisie boli odborníci z univerzity ako Ing. Jaroslav Halík, PhD. - vedúci katedry medzinárodného obchodu, Ing. Miroslav Bečka generálny riaditeľ S&T CZ, Ing. Radek Maxa, PhD. a Mgr. Marta Marušincová zo SIOV Slovensko. Ďakujem žiačkam za výbornú reprezentáciu firmy a školy.  Vedúca učiteľka cvičnej firmy Ing. Anna Kiapešová

    • Pripravení učitelia zvládnu nové situácie. 
     • Pripravení učitelia zvládnu nové situácie. 

     • 1. 6. 2020
     • Marec 2020. Korona je v Európe. Odišli sme zo škôl. Ostali sme doma. Začali sme učiť. Inak. Z domu. Otvorili sa nám nové výzvy, ktoré sme uchopili. Aspoň tí, ktorí chceli. Oddali sme sa webinárom, online školeniam, Zoom a Teams konferenciám.
    • Erasmus+ Salamanca2020
     • Erasmus+ Salamanca2020

     • 29. 5. 2020
     • #TBT Posledná mobilita Erasmus+ bola v španielskej Salamanke. Užívali sme si španielskej pohostinnosti a netušili sme, že Corona sa zákerne vkradla na Pyrenejský poloostrov. 
Utorok 5. 7. 2022