• Bronz na Žilinskej gastronomickej jeseni 2019
     • Bronz na Žilinskej gastronomickej jeseni 2019

     • 10. 11. 2019
     • Žiak Dominik Majerčík z III.D triedy vybojoval na súťaži Žilinská gastronomická jeseň bronzovú medailu. Prvýkrát  a hneď úspešne reprezentoval našu školu ako kuchár junior.
    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • 29. 10. 2019
     • Žiacka školská rada  spolu s vedením HALM zorganizovala stretnutie našich bývalých dôchodcov. Tak, ako uviedol jej predseda Filip Ďurica spolu s celým tímom ŽŠR, išlo o naplánovanú aktivitu, ktorá by žiakov posunula o výrazný rozmer ľudskosti a preto sme si pozvali k nám do školy dôchodcov z vlastných radov, ktorí nám porozprávali ako to bolo za ich fungovania v škole.
    • Bačova cesta
     • Bačova cesta

     • 29. 10. 2019
     • Bača a valasi ako symbol ľudskosti, múdrosti, autority, zdravia a čestnosti boli hlavnou myšlienkou Jesennej cesty zdravia   17.10. 2019 . V tento deň sa na piatich stanovištiach bačovej cesty  uskutočnilo otvorené vyučovanie .

    • Zdravý životný štýl
     • Zdravý životný štýl

     • 29. 10. 2019
     • V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sa v  dňoch od 14.10. 2019 do 17.10.2019  v rámci celoslovenského projektu Zdravej voľby jedál, nápojov a pohybu uskutočnili praktické odborné exkurzie pre žiakov základných škôl.
    • Jesenná cesta zdravia v Mladosti
     • Jesenná cesta zdravia v Mladosti

     • 28. 10. 2019
     • Žiaci na odbornom výcviku pripravili jesennú ponuku pre svojich hostí v školskej reštaurácii a kaviarni Mladosť, ktorá získala v roku 2019 striebornú Liptovskú hviezdu.

    • Enviroakcia - výsadba stromčekov
     • Enviroakcia - výsadba stromčekov

     • 24. 10. 2019
     • Žiaci II.A spolu s vyučujúcimi Ing.Lukáčovou, Ing.Giraškovou, OZ Lipa a zamestnancami Snico s.r.o. vysadili na sídlisku Podbreziny 60 stromčekov. Aktívne sme prispeli k tomu, aby v našom meste bolo viac zelene,pretože naša budúcnosť nám nie je ľahostajná! 
    • Viedeň 2019
     • Viedeň 2019

     • 20. 10. 2019
     • Piatok 18.10.2019 o 6,00 ráno sme úspešne vyrazili spoznávať krásy mesta na Dunaji, a to Viedeň. 45 žiakov našej školy malo možnosť navštíviť a bližšie spoznať históriu tohto veľkomesta.
     • Návšteva predsedníčky ŽSK

     • 18. 10. 2019
     • 17. októbra 2019 našu školu navštívila Erika Jurínová, predsedníčka ŽSK. Počas návštevy sa stretla so zástupcami a žiakmi školy a diskutovala o kompetenciách ŽSK. Žiaci sa zaujímali o veci verejné, ako ekológia, zdravotníctvo, školstvo, verejná doprava. P redsedníčka ŽSK sa počas návštevy školy zúčastnila pripravovanej akcie pre základné školy Jesenná cesta zdravia.

    • Pri voňavej káve v Aurelica caffe 16.10.2019
     • Pri voňavej káve v Aurelica caffe 16.10.2019

     • 18. 10. 2019
     • Stretnutie žiakov 1.A DNŠ s bývalým absolventom Hotelovej akadémie Marekom Benikovským zanechalo v našich žiakoch veľký dojem. Citujem žiačku 1.ADNŠ Maršálkovú Vieru „Ďakujem mu za jeho drahocenný čas, aj za skúsenosti, o ktoré sa snami podelil, ale aj za rady ako si plniť sen“.

    • „Tekuté zlato“ zo Slovenska
     • „Tekuté zlato“ zo Slovenska

     • 18. 10. 2019
     • Žiaci 4.C, 3.C a 2.C študijného odboru Pracovník marketingu navštívili v utorok 15.10.2019 expozíciu spoločnosti Nestville Destillery v Hniezdnom, ktorá dosiahla v roku 2019 cenné prvenstvo, čím zaradila Slovensko medzi TOP svetových výrobcov whisky.

    • Gastromak 2019 Macedónsko
     • Gastromak 2019 Macedónsko

     • 15. 10. 2019
     • Obrovský úspech sme získali na kontinentálnej kuchárskej súťaži, ktorá sa konala v macedónskom Ohride. Dušan Benčo z II.Adnš sa jej zúčastnil ako prvý junior zo Slovenska a to hneď v troch súťažných disciplínach.  Vybojoval zlato, bronz a pohár pre absolútneho víťaza.
    • Someliersky kurz
     • Someliersky kurz

     • 14. 10. 2019
     • Noví mladí somelieri zložili skúšky odbornosti v servise vína. Medzi účastníkmi kurzu neboli len žiaci odboru hotelová akadémia, ale aj žiaci odboru pracovník marketingu a viedli si veľmi dobre. 
    • TV HAMA presents
     • TV HAMA presents

     • 13. 10. 2019
     • TV HAMA pod vedením Kristíny Svidraňovej a Lucii Nehilovej (IV.C), pripravila spoty z akcií školy.

     • Predsedníčka ŽSK na Liptove.

     • 11. 10. 2019
     • Ing. Erika Jurinová bola dňa 10.10.2019  v Liptovskom Mikuláši. Pri tejto príležitosti navštívila aj našu reštauráciu Mladosť, kde so  spolupracovníkmi absolvovala pracovný obed. Prevádzka sa jej páčila, zaujímala sa o chod pracoviska praktického vyučovania, žiakov a množstva pripravovaných jedál. Celému kolektívu a žiakom popriala do budúcnosti veľa  úspechov.

    • OK - atletika žiakov SŠ
     • OK - atletika žiakov SŠ

     • 9. 10. 2019
     • Dňa 4.10.2019 v areáli Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši  reprezentovalo 11 chlapcov HA LM na okresnom kole v atletike stredných škôl. Chlapci súťažili v 7 disciplínach: 100m, 400m, 1500m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou a švédska štafeta (400, 300, 200, 100m).

    • Vráťme šport do škôl
     • Vráťme šport do škôl

     • 7. 10. 2019
     • V minulom školskom roku naša škola reagovala na výzvu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zverejnil informácie o možnosti zapojiť sa do projektov s názvom "Vráťme šport do škôl".

    • Dobročinná zbierka sa stretla s úspechom
     • Dobročinná zbierka sa stretla s úspechom

     • 4. 10. 2019
     • Dobročinná zbierka pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorú organizovala Žiacka školská rada v spolupráci so žiakmi z Ekologického krúžku dopadla veľmi úspešne. Vyzbierali sme sumu 258,47 eur. Za všetky tie nemé stvorenia, Vám ktorí ste pomohli finančne a aj materiálne, odovzdávame veľké poďakovanie. 

     • Svetový deň cestovného ruchu

     • 1. 10. 2019
     • V piatok 27. septembra si svet pripomenul  Svetový deň cestovného ruchu.  Práve 27. septembra 1970 boli prijaté stanovy Svetovej turistickej organizácie WTO, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti cestovného ruchu.

      Žiaci 3. ročníka Hotelovej akadémie, odbor Pracovník marketingu v cestovnom ruchu pripravili pre spolužiakov  zábavné aktivity na spropagovanie zaujímavých miest Slovenska a nechýbali  ani otázky zo sveta.  Hlavnou cenou, o ktorú sa súťažilo bola „Neskúšanka”.  Víťazi  budú známi  po vyhodnotení 11.októbra 2019.

      Zdroj: INSTAGRAM

       

    • Odborná exkurzia v tatranských hoteloch.
     • Odborná exkurzia v tatranských hoteloch.

     • 1. 10. 2019
     • Žiaci 3. ročníka Hotelovej akadémie a 2.ročníka aranžér sa zúčastnili exkurzie  v rámci odborných predmetov TOB, OXH a OVY ARN s odbornou učiteľkou Mgr. Ruženou Baranovou a MOV Bc. Jankou Kozemčákovou.

Utorok 5. 7. 2022