• Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • 10. 12. 2021
     • Súťažili sme v  nemčine. 20 najlepších žiakov školy, ktorých vybrali vyučujúci nemčiny, si zmeralo sily v nemeckom jazyku. 26.11.2021 sme po viacerých rokoch pauzy obnovili olympiádu v nemeckom jazyku. V kategórii 2A súťažili prváci a druháci, v kategórii 2B vyššie ročníky. Školské kolo prebehlo online formou vo forme testu, ktorý pripravila IUVENTA  pre všetky školy.Súťažiaci sa museli popasovať s počúvaním s porozumením, s úlohami na čítanie s porozumením a na gramatiku.
       
    • Nová Mladosť
     • Nová Mladosť

     • 23. 11. 2021
     • Exkluzívne zábery z prebiehajúcej rekonštrukcie reštaurácie Mladosť. Máme novú kuchyňu s modernými technológiami, viac miest v reštaurácii a pohodlný nábytok v kaviarni. Už čoskoro otvárame a tešíme sa na Vás.
    • Žiacka školská rada v Europarlamente v Štrasburgu
     • Žiacka školská rada v Europarlamente v Štrasburgu

     • 8. 11. 2021
     • Daniel Kubovčík I.A DNŠ a Erik Koky III.C sa zúčastnili medzinárodného podujatia EYE  v Európskom parlamente v Štrasburgu. 8.10.- 10.10. 2021.Celé podujatie nieslo názov: Conference on the Future of Europe (Konferencia o budúcnosti Európy).
    • Kurz carvingu
     • Kurz carvingu

     • 21. 10. 2021
     • Dňa 15.10.2021 sa konal kurz dekoratívneho vyrezávania do ovocia a zeleniny pod vedením Ing.Z.Giraškovej so žiakmi I.A triedy. 
    • Európsky deň jazykov = 26.september
     • Európsky deň jazykov = 26.september

     • 13. 10. 2021
     • Vedeli ste, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov? Viete, že na našej škole sa učia štyri cudzie jazyky? 
    • Skills Gastro Junior Cup
     • Skills Gastro Junior Cup

     • 12. 10. 2021
     • Školské kolo prestížnej gastronomickej súťaže pre odbor kuchár a cukrár sa konalo 12.10.2021. Odborná porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepšie jedlo a dezert, ktorým budú reprezentovať  žiaci v semifinálovom kole našu školu. Žiaci Martin Hric z III.E a Lenka Šimčeková z I.E si vybojovali prvé miesta a my im srdečne gratulujeme.
    • Od koreňa po plody
     • Od koreňa po plody

     • 12. 10. 2021
     • Celoškolská gastronomická aktivita: Od koreňa po plody bola dňa 6.10.2021 ukončená výstavou z plodov liptovskej zeme, ktoré priniesli žiaci a zamestnanci  školy.
    • Spolupráca, komunikácia, umenie počúvať
     • Spolupráca, komunikácia, umenie počúvať

     • 28. 9. 2021
     • Žiaci IV.G  - obchodný pracovník duál sa zúčastnili 2 dňového vzdelávacieho pobytu v podnikovom zariadení COOP Jednota v Mojmírovciach. 

      Krásne prostredie, bohatý doplnkový program a skúsená lektorka p. Árvayová zanechali v mysliach našich študentov len tie najlepšie dojmy. Školenie sa nieslo v duchu hĺbavej diskusie i hravých aktivít, ktoré boli na konci zavŕšené  rozuzlením zamotaného problému.

      Ďakujeme našim zamestnávateľom Coop Jednota, CBA VEREX a Penzión Zivka.

      Žiaci IV.G a triedna učiteľka Zuzana Urbanová

      PS: Čo je dôležité vo vzájomnej komunikácii? Kto? Čo? Alebo Ako?

    • Workshop Pečenie chleba
     • Workshop Pečenie chleba

     • 25. 9. 2021
     • Vôňa chleba a pečiva z netradičných surovín pošteklila zmysly všetkých účastníkov workshopu, ktorý sa konal na odbornej učebni Technológie 24.9.2021.
     • Spoznajte projekty, ktoré nám pomáhajú rásť

     • 17. 9. 2021
     • Kvalita školy ide ruka v ruke s kvalitou vzdelávania. Dôkazom toho je aj Hotelová akadémia, ktorá sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov s cieľom získať a rozvíjať odborné, ako aj praktické zručnosti našich žiakov a pedagógov.  

       

      Schválené projekty Erasmus+ a Interreg SK – CZ sú výzvou a zároveň možnosťou, ako získať medzinárodné skúsenosti v oblasti marketingu, gastronómie či hotelierstva. Projekty sú zamerané na upevňovanie partnerstva medzi Slovenskom, Španielskom, Talianskom a Českou republikou a taktiež na rozvíjanie jazykových kompetencií.  

      Nevyhnutnou súčasťou vzdelávania je aj digitalizácia. Tá so sebou, vďaka projektu NP edIT, prináša pozíciu školského digitálneho koordinátora, ktorý bude pomáhať pri zavádzaní nových digitálnych metód.

      Milí hoteláci, máte sa na čo tešiť! 

    • Od koreňa po plody
     • Od koreňa po plody

     • 14. 9. 2021
     • Predmetová komisia spoločného stravovania organizuje v dňoch 20. 9. 2021  -  11. 10. 2021 celoškolskú súťaž  pre všetkých žiakov a zamestnancov školy  "Od koreňa po plody ".
    • Žiacka školská rada šírila radosť a potešenie v rámci Festivalu ľudskosti
     • Žiacka školská rada šírila radosť a potešenie v rámci Festivalu ľudskosti

     • 18. 6. 2021
     • Členovia Žiackej školskej rady Erik Koky II.C, Daniel Kubovčík III.EF, Samuel Melich II.C sa zapojili do akcie Festival ľudskosti 2021. V uliciach Liptovského Mikuláša rozdávali ruže a krabičky s drobnou sladkosťou a milými slovami tak šírili vďačnosť, radosť a potešenie. Oslovili tak ľudí z prvých línií - zdravotníkov, predavačov, lekárnikov, zamestnacov pošty, zamestnacov Palúčanskej pekárne a tiež ľudí v uliciach, ktorých táto pozornosť veľmi potešila.

    • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy
     • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy

     • 21. 5. 2021
     • Žiaci III. EF triedy učebný odbor kuchár, čašník Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pod vedením svojich skúsených majstrov odborného výcviku pripravili  v dňa 17. mája 2021 v rámci ukončenia trojročného štúdia - slávnostný banket - pre svojich pozvaných hostí. Týmto záverečným výstupom demonštrovali  časť svojich odborných schopností a zručností nadobudnutých  počas trojročného štúdia. Organizovaním prezentačných podujatí umožňuje škola  žiakom rozvíjať odborné kompetencie nielen v učebnom odbore kuchár, čašník ale aj vo všetkých študijných a učebných odboroch.

    • Upeč svoju pizzu
     • Upeč svoju pizzu

     • 14. 5. 2021
     • Pod týmto názvom sa v mesiaci apríl  uskutočnilo školské kolo v pečení pizze. Žiaci mali podľa vlastnej fantázie  počas on line vyučovania pripraviť netradičnú pizzu, ktorá zaujme nielen vzhľadom, ale aj chuťou.
     • Zúčastnili sme sa medzinárodného pilotu.

     • 30. 4. 2021
     • Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pomôže školám otestovať mediálne zručnosti študentov

      Vo februári tohto roku sa vo všetkých partnerských krajinách uskutočnilo pilotné testovanie na odstránenie technických nedostatkov a finálnu korekciu online dotazníka. Na Slovensku sa pilotnej fázy zúčastnilo viac ako 50 študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne Rada oslovuje školy, ktoré by mali záujem zapojiť sa do finálneho testovania.

     • Fake or Real?

     • 28. 4. 2021
     • Európa je spojená aj prostredníctvom aktivít platformy eTwinning. Koncom marca v tomto prostredí prebehla online séria prednášok a workshopov na tému mediálnej gramotnosti na odborných školách v Európe.
    • Navštívila nás Martina Dubovská
     • Navštívila nás Martina Dubovská

     • 25. 4. 2021
     • Presne pred desiatimi rokmi na našej škole úspešne maturovala Martina Dubovská. Dnes známa lyžiarka, ktorej sa podarilo skončiť na peknom 10. mieste v celkovom hodnotení Svetového pohára. 

Utorok 5. 7. 2022