• Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021
    • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021

    • 06.10.2020 10:53
    • Záujmy mládeže v žiackych školských radách sú pre Radu mládeže Žilinského (RMŽK) kraja dôležité. Ich napĺňanie cez neformálne vzdelávanie je pre RMŽK jednou z ciest. Školenia sa zúčastnili Kristína Prievalská III.B a Tomáš Golešényi IV.C
    • viac
    • ŽŠR aktívna na Valnom zhromaždení
    • ŽŠR aktívna na Valnom zhromaždení

    • 11.03.2020 09:58
    • Kristína Prievalská 2.B a Paulína Gajdošová 2.B sa zúčastnili Valného zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK), ktoré sa konalo 7.3.2020 v Martine.Venovali sa zhodnoteniu činnosti za rok 2019. Okrem informácií o živote a činnosti RMŽK bol vytvorený priestor aj na prezentáciu činnosti členských organizácií a neformálnych skupín. 
    • viac
    • Galantnosť našich žiakov pri oslavách MDŽ
    • Galantnosť našich žiakov pri oslavách MDŽ

    • 09.03.2020 07:47
    • A.Šebesta II.E, S.Rychlý I.A, C.Granát III.A, a J. Návoj I.G,  sa spolu s primátorom mesta Liptovský Mikuláš J.Blcháčom, vedením mesta, a OZ Živé námestie, zúčastnili osláv MDŽ na Námestí Osloboditeľov. Kde okoloidúce ženy potešili nielen kvietkom, ale aj milým slovom a svojou galantnosťou.
    • viac
    • Šťastný Valentín
    • Šťastný Valentín

    • 14.02.2020 14:19
    • Valentín sviatok všetkých zaľúbených, je to  čas, kedy dostávame väčší priestor na prejavenie náklonnosti, lásky či priateľstva osobám srdcu blízkym. ŽŠR si pripravila Valentínsku poštu. Do krabičky pripravenej na recepcii tak mohli vhadzovať žiaci aj učitelia Valentínky, ktoré potešia svojich priateľov, priateľky, kamarátov, kamarátky, obľúbené žiačky a obľúbené učiteľky a učiteľov. A verte, že o Valentínky nebola núdza.
    • viac
    • Slávnostná imatrikulácia prvákov
    • Slávnostná imatrikulácia prvákov

    • 14.02.2020 10:18
    • Slávnostná imatrikulácia sa už v našej škole stala tradíciou, tento rok sa niesla v duchu Retro štýlu. Žiacka školská rada spolu s vedením Hotelovej akadémie  zábavnou formou prijala prvákov do cechu Hotelovej akadémie. 
    • viac
Piatok 1. 7. 2022