• Galantnosť našich žiakov pri oslavách MDŽ
    • Galantnosť našich žiakov pri oslavách MDŽ

    • 09.03.2020 07:47
    • A.Šebesta II.E, S.Rychlý I.A, C.Granát III.A, a J. Návoj I.G,  sa spolu s primátorom mesta Liptovský Mikuláš J.Blcháčom, vedením mesta, a OZ Živé námestie, zúčastnili osláv MDŽ na Námestí Osloboditeľov. Kde okoloidúce ženy potešili nielen kvietkom, ale aj milým slovom a svojou galantnosťou.
    • viac
    • Šťastný Valentín
    • Šťastný Valentín

    • 14.02.2020 14:19
    • Valentín sviatok všetkých zaľúbených, je to  čas, kedy dostávame väčší priestor na prejavenie náklonnosti, lásky či priateľstva osobám srdcu blízkym. ŽŠR si pripravila Valentínsku poštu. Do krabičky pripravenej na recepcii tak mohli vhadzovať žiaci aj učitelia Valentínky, ktoré potešia svojich priateľov, priateľky, kamarátov, kamarátky, obľúbené žiačky a obľúbené učiteľky a učiteľov. A verte, že o Valentínky nebola núdza.
    • viac
    • Slávnostná imatrikulácia prvákov
    • Slávnostná imatrikulácia prvákov

    • 14.02.2020 10:18
    • Slávnostná imatrikulácia sa už v našej škole stala tradíciou, tento rok sa niesla v duchu Retro štýlu. Žiacka školská rada spolu s vedením Hotelovej akadémie  zábavnou formou prijala prvákov do cechu Hotelovej akadémie. 
    • viac
    • Október - mesiac úcty k starším
    • Október - mesiac úcty k starším

    • 29.10.2019 18:18
    • Žiacka školská rada  spolu s vedením HALM zorganizovala stretnutie našich bývalých dôchodcov. Tak, ako uviedol jej predseda Filip Ďurica spolu s celým tímom ŽŠR, išlo o naplánovanú aktivitu, ktorá by žiakov posunula o výrazný rozmer ľudskosti a preto sme si pozvali k nám do školy dôchodcov z vlastných radov, ktorí nám porozprávali ako to bolo za ich fungovania v škole.
    • viac
    • Dobročinná zbierka sa stretla s úspechom
    • Dobročinná zbierka sa stretla s úspechom

    • 07.10.2019 09:04
    • Dobročinná zbierka pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorú organizovala Žiacka školská rada v spolupráci so žiakmi z Ekologického krúžku dopadla veľmi úspešne. Vyzbierali sme sumu 258,47 eur. Za všetky tie nemé stvorenia, Vám ktorí ste pomohli finančne a aj materiálne, odovzdávame veľké poďakovanie. 
      
    • viac