• Biela pastelka 2019
    • Biela pastelka 2019

    • 20.09.2019 15:12
    • Ďakujem všetkým, ktorí nám prispeli na verejnú dobročinnú zbierku  Biela pastelka, ktorá bola určená  pre pomoc nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.
     Sme radi, že v tomto roku sme mohli aj my  písať príbeh Bielej pastelky sumou 93,94 eur.
    • viac
    • Bodka za školským rokom 2018/2019
    • Bodka za školským rokom 2018/2019

    • 27.06.2019 13:05
    • ŽŠR v zastúpení Dominiky Bukovinskej z III.C a Elišky Mikušovej z I.B triedy, sa zúčastnili podujatia  Bodka za školským rokom 2018/2019 v Žiline, kde mali možnosť odprezentovať činnosť našej ŽŠR. Podujatie  každoročne organizuje Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja. 
    • viac
    • Emotívna rozlúčka s maturantmi
    • Emotívna rozlúčka s maturantmi

    • 31.05.2019 08:22
    • Na akademický týždeň sme vyprevadili našich maturantov. Rozlúčkovú slávnosť viedli členovia Žiackej školskej rady Filip Ďurica a Dominika Bukovinská, ktorí všetkým maturantom popriali šťastnú ruku pri maturite a veľa úspechov v osobnom a profesionálnom živote.
    • viac
    • Postarali sme sa o čistejší kus Liptova
    • Postarali sme sa o čistejší kus Liptova

    • 29.04.2019 14:43
    • Trieda I.B s pani učiteľkami Zuzanou Iľanovskou a Miriam Devečkovou  sa zúčastnila pri odstraňovaní odpadu na Liptovskej Mare počas environmentálnej akcie.

    • viac