• Valentínske prianie pre našich pedagógov
    • Valentínske prianie pre našich pedagógov

    • 15.02.2021 10:37
    • Valentín, nie je len čas stravený s niekým koho si vážime a chceme ho obdarovať láskavým darčekom. Je to predovšetkým veľká vďaka človeku, ktorý pre nás niečo znamená po celý rok. A preto myslíme aj v týchto chvíľach na tých najdôležitejších, ctených našich pedagógov, ktorí sa usilovne snažia previesť nás touto ťažkou dobou a zabezpečujú nám dištančné vyučovanie, ktorým nám odovzdávajú svoje vedomosti.
      
    • viac
    • Online stretnutie Žiackych školských rád
    • Online stretnutie Žiackych školských rád

    • 15.02.2021 10:41
    • Erik Koky z II.C a Daniel Kubovčík z III.EF triedy sa zúčastnili 12.2.2021 o 19.00 online  stretnutia ŽŠR, ktoré oragnizovala Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja
    • viac
    • Motivácia skok k zážitku II
    • Motivácia skok k zážitku II

    • 15.02.2021 09:14
    • Daniel Kubovčík z III.EF sa zúčastnil online medzinárodnej konferencie Motivácia skok k zážitku II., ktorú organizovala Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja

      

    • viac
    • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021
    • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021

    • 06.10.2020 10:53
    • Záujmy mládeže v žiackych školských radách sú pre Radu mládeže Žilinského (RMŽK) kraja dôležité. Ich napĺňanie cez neformálne vzdelávanie je pre RMŽK jednou z ciest. Školenia sa zúčastnili Kristína Prievalská III.B a Tomáš Golešényi IV.C
    • viac
    • ŽŠR aktívna na Valnom zhromaždení
    • ŽŠR aktívna na Valnom zhromaždení

    • 11.03.2020 09:58
    • Kristína Prievalská 2.B a Paulína Gajdošová 2.B sa zúčastnili Valného zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK), ktoré sa konalo 7.3.2020 v Martine.Venovali sa zhodnoteniu činnosti za rok 2019. Okrem informácií o živote a činnosti RMŽK bol vytvorený priestor aj na prezentáciu činnosti členských organizácií a neformálnych skupín. 
    • viac