• Odborná exkurzia v tatranských hoteloch.
    • Odborná exkurzia v tatranských hoteloch.

    • 01.10.2019 11:18
    • Žiaci 3. ročníka Hotelovej akadémie a 2.ročníka aranžér sa zúčastnili exkurzie  v rámci odborných predmetov TOB, OXH a OVY ARN s odbornou učiteľkou Mgr. Ruženou Baranovou a MOV Bc. Jankou Kozemčákovou.

    • viac
    • Súťaž o najoriginálnejší plod Liptova
    • Súťaž o najoriginálnejší plod Liptova

    • 26.09.2019 12:17
    • Predmetová komisia spoločného stravovania organizuje v dňoch 1.-  10. októbra 2019 celoškolskú súťaž  pre všetkých žiakov a zamestnancov školy  "Najoriginálnejší plod Liptova".

    • viac
    • ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT
    • ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT

    • 16.09.2019 21:34
    • Dnešná doba kladie dôraz na nové znalosti barmana, barovú mixológiu, servis nápojov a prívetivé správanie k hosťom. V rámci projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT  lektori Tomáš Gyén – majster sveta v miešaní nápojov v kategórii nealkoholických koktailov z roku 2018 a Rastislav Kubáň – majster sveta v miešaní nápojov v kategórii Bartenders Choice z roku 2017 realizovali na našej škole dňa 11.09.2019 workshop na tému : Miešané nápoje a nápojová gastronómia. Prednášky v rámci workshopu sa zúčastnili žiaci II. A – HA; II. B – HA, žiačky I. A DNŠ a učiteľka odborných predmetov PhDr. Anna Žiklová, učiteľka odborných predmetov Mgr. Ružena Baranová a hlavná MOV PhDr. Iveta Grešová.    

    • viac
    • Virtuálny svet GOOGLE
    • Virtuálny svet GOOGLE

    • 21.06.2019 14:15
    • Slovenská pobočka najväčšej internetovej firmy na svete GOOGLE Slovakia s.r.o. príivítala v stredu 19.6.2019 vo svojich priestoroch žiakov 3.C triedy. Exkurzia spojená s workshopom v príjemnej spoločnosti pracovného kolektívu firmy Google bola skvelým zavŕšením digitálneho vzdelávania žiakov.
    • viac
    • Prvá pomoc
    • Prvá pomoc

    • 16.06.2019 17:01
    • 12.06.2019 sa v areáli Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši uskutočnila súťaž v poskytovaní prvej pomoci.
    • viac
    • Animačné aktivity II. C
    • Animačné aktivity II. C

    • 10.06.2019 14:02
    • Veselý deň plný súťaží a tanca pripravili deťom zo ZŠ Liptovská Teplá naši žiaci 2.C triedy odboru Pracovník marketingu  so zameraním na cestovný ruch. 
    • viac
    • Školská súťaž – Hotelácka májová trefa
    • Školská súťaž – Hotelácka májová trefa

    • 04.06.2019 10:53
    • Dňa 4.6.2019 bola vyhodnotená dlhodobá celoškolská súťaž (mesiac máj)  „Hotelácka májová trefa“. Súťaž sa realizovala na hodinách TSV za pomoci vyučujúcich TSV. Do súťaže sa zapojilo 18 tried, súťažili 15 členné družstvá v 3 disciplínach. Boli ocenené najlepšie 3 družstvá.
    • viac
    • Kurz Ochrany života a zdravia – OžaZ
    • Kurz Ochrany života a zdravia – OžaZ

    • 31.05.2019 13:22
    • Žiaci III.A, C, D a II.F  sa zúčastnili kurzu OŽaZ od 27.5. do 29.5.2019. Žiaci absolvovali branno-športové aktivity v horskom prostredí Čutkovskej doliny v Areáli Obrovo.

    • viac
    • Kuchársky workshop Slovenská kuchyňa netradične
    • Kuchársky workshop Slovenská kuchyňa netradične

    • 12.05.2019 20:15
    • Slovenské jedlá pripravené netradičnou formou bola hlavná téma kuchárskeho workshopu. Svoje umenie z oblasti gastronómie nám predviedli páni kuchári p.Palkovič a p.Sagan z Wellness Hotela Chopok.
    • viac
    • Marketéri vystavujú svoje diela
    • Marketéri vystavujú svoje diela

    • 12.05.2019 11:48
    • Žiaci II. C odboru pracovník marketingu otvorili svoju autorskú výstavu v školskej reštaurácii Mladosť. Na vernisáži sa zúčastnili riaditeľka školy a pozvaní učitelia. V príjemnej umeleckej atmosfére sa diskutovalo o umení, fotografovaní a vizuálnej komunikácii.
    • viac
    • Bronzový Tatranský kuchár 2019
    • Bronzový Tatranský kuchár 2019

    • 05.05.2019 16:09
    • Žiak Dušan Benčo z I.Adnš vybojoval pre našu školu krásne tretie miesto na gastronomickej súťaži Tatranský kuchár 2019, ktorá sa tento rok konala na Štrbskom plese. 
    • viac
    • Mladí animátori
    • Mladí animátori

    • 10.04.2019 08:56
    • Za nami je ďalší úspešný ročník Kurzu animátorov v cestovnom ruchu, ktorý sa koná každoročne v spolupráci s popradskou Agentúrou Prostaff. 35 žiakov, okrem nových poznatkov, príjemných zážitkov a veselých spomienok, získalo certifikát animátora v cestovnom ruchu a s ním aj možnosť pracovať v tejto oblasti. Všetkým blahoželáme!
    • viac
    • Exkurzia Auschwitz-Birkenau
    • Exkurzia Auschwitz-Birkenau

    • 12.04.2019 07:43
    • 2.4.2019 sa žiaci našej školy ( výber žiakov z 1.B,1.C,2.C,3.C,5.A a 2.Adnš) zúčastnili poznávacieho zájazdu na pamätné miesto 2. svetovej vojny - koncentračného tábora v Oswiencime. Táto exkurzia by mala byť prínosom pre žiakov v ich osobnom živote pri ochrane a podpore rozvoja ľudských práv a slobôd, na elimináciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.
    • viac