• Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     • 7. 3. 2020
     • Uchádzame sa o podporu Vás rodičov našich žiakov, ale aj ostatných priateľov školy, zamestnávateľov a všetkých, ktorým nie je ľahostajná príprava mladých ľudí pre povolanie v hoteliérstve, gastronómii a cestovnom ruchu. 

      Finančné prostriedky z 2% cielene využijeme na zlepšenie materiálnych podmienok v škole a na organizovanie odborných  kurzov pre žiakov a exkurzií,  aby sme spoločne čo najlepšie pripravili našich žiakov, aby naplnili očakávania zamestnávateľov.

    • Galantnosť našich žiakov pri oslavách MDŽ
     • Galantnosť našich žiakov pri oslavách MDŽ

     • 9. 3. 2020
     • A.Šebesta II.E, S.Rychlý I.A, C.Granát III.A, a J. Návoj I.G,  sa spolu s primátorom mesta Liptovský Mikuláš J.Blcháčom, vedením mesta, a OZ Živé námestie, zúčastnili osláv MDŽ na Námestí Osloboditeľov. Kde okoloidúce ženy potešili nielen kvietkom, ale aj milým slovom a svojou galantnosťou.
     • BikeFamily, s. r. o. úspešná aj v Ostrave

     • 2. 3. 2020
     • V dňoch 19-20.02.2020 sa cvičná firma BikeFamily, s. r. o. zúčastnila Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Ostrave, kde znova potvrdila svoje podnikateľské, marketingové, jazykové a prezentačné schopnosti a stala sa  v konkurencii firiem z Maďarska, Poľska, Českej republiky " najlepšou firmou " veľtrhu.

      Podnikateľské vzdelávanie  na našej škole každoročne prináša svoje ovocie. Gratulujeme žiakom III. C triedy - študijného odboru Pracovník marketingu - zameranie obchod.  ( Tomáš Golešényi, Anna Gondová, Zuzana Klimová, Lucia Kyseľová, Kristína Lubelcová, Diana Petruláková, Simona Stančeková, Martina Žišková, Timea Šulcová)

  Utorok 5. 7. 2022