• Rozbehni sa! Academy
     • Rozbehni sa! Academy

     • 31. 1. 2022
     • Žiačky III.C triedy študijného odboru Pracovník marketingu  Katarína Borošová a Natália Uramová sa zapojili do  polročného   podnikateľského vzdelávania  Rozbehni sa! Academy. Po absolvovaní  podnikateľskej prípravky mali za úlohu vymyslieť podnikateľský nápad.

    • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Olomouc 2022
     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Olomouc 2022

     • 31. 1. 2022
     • Naša cvičná firma CDLi bakery, s. r. o. založená žiakmi III.C triedy študijného odboru Pracovník marketingu  sa zúčastnila Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Olomouci. 

      V silnej konkurencii 32 firiem (Česká republika, Rusko, Rumunsko, Belgicko, Nemecko) získala dve tretie miesta za reklamný spot a prezentáciu cvičnej firmy. Cvičnú firmu prezentujú Katarína Borošová, Tereza Oravcová, Martina Tomčíková, Natália Uramová, Barbora Vajsová, Petra Koščáková, Simona Šarišská, Timea Timková, Simona Tregerová a Frederik Zubko.  Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

    • Bronz Skills gastro cukrár junior
     • Bronz Skills gastro cukrár junior

     • 31. 1. 2022
     • Žiačka Barbora Stanická z III.E triedy, odbor cukrár vybojovala krásnu bronzovú medailu a postup do finále na suťaži Skills gastro cukrár junior, ktorej sa zúčastnila 28.1.2022 v Piešťanoch.

    • Skills gastro kuchár junior
     • Skills gastro kuchár junior

     • 30. 1. 2022
     • Žiak Martin Hric reprezentoval našu školu na prestížnej súťaži v odbore kuchár. Súťaž sa konala 27.1.2022 v Piešťanoch a  zúčastnilo sa jej 12 vybraných škôl z celého Slovenska.
    • Workshop Plody mora
     • Workshop Plody mora

     • 26. 1. 2022
     • Žiaci z II.A triedy absolvovali zaujímavý kurz Plody mora pod vedením sous sefa Martina Pavča s vyučujúcimi Ing.Lukáčovou, Ing.Giraškovou a Ing.Feriancovou. Mali sme možnosť vyskúšať si prípravu zaujímavých jedál v našej vynovenej učebni Technológie.
    • Začali sme spolu písať rok 2022
     • Začali sme spolu písať rok 2022

     • 24. 1. 2022
     • Žiacka školská rada v spolupráci s Radou mládeže Žilinského samosprávneho kraja pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurínovej pripravila pre všetkých zamestnacov školy a žiakov po návrate z vianočných prázdnin príjemné prekvapenie. 
     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • 24. 1. 2022
     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka),

      ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

  Utorok 5. 7. 2022