• „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019
     • „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019

     • 27. 9. 2019
     • Dňa 26.09.2019 sa konala baristická súťaž  „SLOVAK BARISTA CUP 2019“ junior v Žiline. Súťaž bola organizovaná  Academy of Coffee s.r.o. so sídlom v Seredi.

      Našu školu reprezentovala žiačka IV. A triedy Alžbeta Holičková. Súťaž pozostávala z nastavenia mlynca a správneho mletia kávy, z prípravy dvoch porcií espressa a dvoch porcií cappuccina. Súčasťou súťaže bola aj príprava dvoch porcií miešaného nápoja, ktorého základnou zložkou bola káva. Každý súťažiaci mal na prípravu všetkých súťažných nápojov limit 10 min.

      Žiačka Alžbeta Holičková zvládla všetky súťažné disciplíny na veľmi dobrej  profesionálnej úrovni a tým dôstojne reprezentovala Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši, za čo jej srdečne ďakujeme.

    • Súťaž o najoriginálnejší plod Liptova
     • Súťaž o najoriginálnejší plod Liptova

     • 26. 9. 2019
     • Predmetová komisia spoločného stravovania organizuje v dňoch 1.-  10. októbra 2019 celoškolskú súťaž  pre všetkých žiakov a zamestnancov školy  "Najoriginálnejší plod Liptova".

    • Biela pastelka 2019
     • Biela pastelka 2019

     • 20. 9. 2019
     • Ďakujem všetkým, ktorí nám prispeli na verejnú dobročinnú zbierku  Biela pastelka, ktorá bola určená  pre pomoc nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.
      Sme radi, že v tomto roku sme mohli aj my  písať príbeh Bielej pastelky sumou 93,94 eur.
    • ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT
     • ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT

     • 16. 9. 2019
     • Dnešná doba kladie dôraz na nové znalosti barmana, barovú mixológiu, servis nápojov a prívetivé správanie k hosťom. V rámci projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT  lektori Tomáš Gyén – majster sveta v miešaní nápojov v kategórii nealkoholických koktailov z roku 2018 a Rastislav Kubáň – majster sveta v miešaní nápojov v kategórii Bartenders Choice z roku 2017 realizovali na našej škole dňa 11.09.2019 workshop na tému : Miešané nápoje a nápojová gastronómia. Prednášky v rámci workshopu sa zúčastnili žiaci II. A – HA; II. B – HA, žiačky I. A DNŠ a učiteľka odborných predmetov PhDr. Anna Žiklová, učiteľka odborných predmetov Mgr. Ružena Baranová a hlavná MOV PhDr. Iveta Grešová.    

    • Virtuálny svet GOOGLE
     • Virtuálny svet GOOGLE

     • 20. 6. 2019
     • Slovenská pobočka najväčšej internetovej firmy na svete GOOGLE Slovakia s.r.o. príivítala v stredu 19.6.2019 vo svojich priestoroch žiakov 3.C triedy. Exkurzia spojená s workshopom v príjemnej spoločnosti pracovného kolektívu firmy Google bola skvelým zavŕšením digitálneho vzdelávania žiakov.
    • Prvá pomoc
     • Prvá pomoc

     • 16. 6. 2019
     • 12.06.2019 sa v areáli Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši uskutočnila súťaž v poskytovaní prvej pomoci.

    • Animačné aktivity II. C
     • Animačné aktivity II. C

     • 10. 6. 2019
     • Veselý deň plný súťaží a tanca pripravili deťom zo ZŠ Liptovská Teplá naši žiaci 2.C triedy odboru Pracovník marketingu  so zameraním na cestovný ruch. 
    • ERASMUS+ Projekt pre učiteľov
     • ERASMUS+ Projekt pre učiteľov

     • 7. 6. 2019
     • Štyri učiteľky odborných predmetov sa začiakom júna zúčastnili týždňovej stáže v Quality Hotel Youghal v Írsku v rámci projetu ERASMUS+. Michaela Feriancová, Zuzana Iľanovská, Gabriela Lukačová a Zuzana Urbanová mali možnosť zažiť, ako reálne funguje sezónny hotel na pobreží Atlantiku. 

     • Víkend otvorených parkov a záhrad.

     • 6. 6. 2019
     • Žiaci II. E a III.E triedy odbor aranžér, pod vedením MOV Bc.Kozemčákovej dekorovali kvetinové kompozície v hradnej záhrade v Liptovskom Hrádku. Tento rok sa uskutočnil už 10. ročník tohto podujatie. Organizátorom je Národný Trust n.o. pod záštitou ministerky kultúry a ministra životného prostredia. 

    • Školská súťaž – Hotelácka májová trefa
     • Školská súťaž – Hotelácka májová trefa

     • 4. 6. 2019
     • Dňa 3.6.2019 bola vyhodnotená dlhodobá celoškolská súťaž (mesiac máj)  „ Hotelácka májová trefa“. Súťaž sa realizovala na hodinách TSV za pomoci vyučujúcich TSV. Do súťaže sa zapojilo 18 tried, súťažili 15 členné družstvá v 3 disciplínach. Boli ocenené najlepšie 3 družstvá.
    • Kurz Ochrany života a zdravia – OžaZ
     • Kurz Ochrany života a zdravia – OžaZ

     • 31. 5. 2019
     • Žiaci III.A, C, D a II.F  sa zúčastnili kurzu OŽaZ od 27.5. do 29.5.2019. Žiaci absolvovali branno-športové aktivity v horskom prostredí Čutkovskej doliny v Areáli Obrovo.

    • Kuchársky workshop Slovenská kuchyňa netradične
     • Kuchársky workshop Slovenská kuchyňa netradične

     • 12. 5. 2019
     • Slovenské jedlá pripravené netradičnou formou bola hlavná téma kuchárskeho workshopu. Svoje umenie z oblasti gastronómie nám predviedli páni kuchári p.Palkovič a p.Sagan z Wellness Hotela Chopok.
    • Marketéri vystavujú svoje diela
     • Marketéri vystavujú svoje diela

     • 11. 5. 2019
     • Žiaci II. C odboru pracovník marketingu otvorili svoju autorskú výstavu v školskej reštaurácii Mladosť. Na vernisáži sa zúčastnili riaditeľka školy a pozvaní učitelia. V príjemnej umeleckej atmosfére sa diskutovalo o umení, fotografovaní a vizuálnej komunikácii.

    • Bronzový Tatranský kuchár 2019
     • Bronzový Tatranský kuchár 2019

     • 5. 5. 2019
     • Žiak Dušan Benčo z I.Adnš vybojoval pre našu školu krásne tretie miesto na gastronomickej súťaži Tatranský kuchár 2019, ktorá sa tento rok konala na Štrbskom plese. 
     • Prijímací proces – učebné odbory

     • 30. 4. 2019
     • kuchár, čašník, cukrár, aranžér, kuchár – duál, čašník-duál

      Odovzdávanie rozhodnutí o prijatí na štúdium a o neprijatí na štúdium pre nedostatok miesta sa koná 2. mája 2019 o 14,15 hod. v budove Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Zoznamy prijatých – neprijatých žiakov podľa kódov sú uverejnené na HALM.SK, alebo na výveske školy.

      Prijatí uchádzači môžu vykonať hneď aj zápis na štúdium.

      Neprijatí uchádzači pre nedostatok miesta môžu hneď podať  odvolanie.

     • Učebné odbory

     • 26. 4. 2019
     • Poradie uchádzačov pre učebné odbory kuchár, DUÁL kuchár a čašník, cukrár a aranžér. Sledujte našu stránku PRIJÍMACÍ PROCES 2019/2020, kde zverejňujeme výsledky poradia uchádzačov. Výsledky projímacieho procesu aktualizujeme. 

Utorok 5. 7. 2022